fbpx

Grondwerk

Grondwerk

Grondwerk, het fundament van uw tuin, is van wezenlijk belang voor de duurzaamheid van de tuin. Welke grond is er beschikbaar en wat moet er gebeuren om het geschikt te maken voor uw wensen?

Klei is eigenlijk de beste voedingsbodem voor beplanting, maar voor het onderhoud en het aanslaan van jonge aanplant is het minder geschikt. Wij zullen dan ook vaak de bovenste laag afgraven de onderlaag dan doorspitten en vervolgens zwarte bemeste grond aanbrengen, zodat de jonge aanplant goede nieuwe wortels kan maken en het onderhoud wat makkelijker kan worden uitgevoerd.

Voor het aanplanten van bomen gelden hele andere principes. Een voldoende diep en breed boomgat en de juiste bomengrond zorgen voor een goede ontwikkeling van de aan te planten bomen. Daarbij rekening houdend met de standplaats van de boom en de kans van slagen is groot, ook voor de langdurige ontwikkeling van de boom.

 

Kennis van de ondergrond die op de locatie aanwezig is bepaalt de behoefte en intensiteit van het grondwerk. Daarbij rekeninghoudend met de waterhuishouding, het zuurgehalte en het humusgehalte. Samen met de wensen van de opdrachtgever bepaalt dit uiteindelijk welke beplanting gebruikt kan worden.

Moeilijk bereikbare plaatsen worden door ons met behulp van groot materieel uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan kranen met een telescooparm of de zogenaamde torenkraan; die gaat recht omhoog en vouwt zichzelf open waardoor het mogelijk is om vlak langs de gracht over grachtenpanden in Amsterdam te kunnen werken. Dan wordt een graafmachine over het pand gehesen die daar het nodige werk kan verzetten. Met behulp van een speciale bak wordt dan grond en zand heen en weer over het pand gehesen. Hierdoor kunnen we het zware, vuile en arbeidsintensieve werk redelijk eenvoudig uitvoeren. Wel is voor dit werk op grote hoogte specialisme vereist.

Beplanting

Zwemvijver

Daktuinen